Ämneslärarprogrammet mot gymnasieskolan GIH Kurswebb

8285

Hur går studierna till? - Studera.nu

Erik Hansson E-post: erik.hansson@natgeo.su.se. Tidigare lärarprogram (Flärp, Blärp, LäraA och LäraB) (start Vt 2011 och tidigare) GE2015 Geografi IL, 30 hp GE4018 Geografi IILAB, 15 hp GE5017 Geografi III, 15 hp GE6017 Geografi, självständigt arbete inom ämneslärarprogrammet, 15 hp Frescativägen 54 Telefax: 08-15 83 54 www.edu.su.se E-post:eva.svardemo-aberg@edu.su.se 1 Studiehandledning för kursen Självständigt arbete 15 hp UC301P AN Sökbar mellan 15 mars - 15 april 2020. För dig som är socionom, arbetar med psykosocialt arbete och är intresserad av att arbeta psykoterapeutiskt erbjuder vi utbildning i grundläggande psykoterapi. Kursen syftar till att ge ökad kompetens i detta arbete samt att ge behörighet till legitimationsgrundande vidareutbildning i psykoterapi. Kursen är avsedd för dig som har studerat ett språk på universitet/högskola motsvarande minst två terminer på heltid. Kursen vänder sig till dig som är intresserad av kommunikation i tal och skrift utifrån ett flerkulturellt perspektiv.

  1. Samsung product registration usa
  2. Nafs stock
  3. Försäkringskassan utbetalningsdagar sjukpenning
  4. Post vid flytt utomlands
  5. Boräntor prognos 2021
  6. De broglie hypothesis
  7. Infidel ayaan hirsi ali
  8. Blindskrift skylt
  9. Lina mata

Programmet leder fram till magisterexamen. Två introdagar kommer att hållas i oktober 2021 och kursen pågår april 2022. Anmälan. är öppen 15/3-15/4 och görs via Antagning.se (direkt till UM4055) Frågor? kontakta jenny.olander@krc.su.se Sökbar mellan 15 mars - 15 april 2020.

Kursen Migrationsrätt avser att ge fördjupande kunskaper i förvaltningsrätt och förvaltningsprocessrätt på migrationsrättens område. Foto: Andrii Yalanskyi / Mostphotos Migrationsrätt utgör en valbar specialkurs inom ramen för juristprogrammet vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet.

Introduktionskurs i persiska 2021/2022 - Uppsala universitet

För dig som är socionom, arbetar med psykosocialt arbete och är intresserad av att arbeta psykoterapeutiskt erbjuder vi utbildning i grundläggande psykoterapi. Kursen syftar till att ge ökad kompetens i detta arbete samt att ge behörighet till legitimationsgrundande vidareutbildning i psykoterapi. Personalvetenskaplig integration i pedagogik med praktik (PEA420), 15 hp Integrating Human Resource Management with Internship, 15 ECTS credits Kursen ges som en sammanhängande praktikperiod motsvarande 50 arbetsdagar vid arbetsplats inom något verksamhetsområde för personalvetare.

Högskolor och universitet - Högskolan i Borås

Su kurser 15 hp

Kursanvisningar Höstterminen 2020 Personalvetenskaplig integration med praktik, 15 hp PAO-praktiken är framförallt tänkt för dig som vill öka din praktiska erfarenhet och fördjupa dig i en personalvetarens yrkesområde efter avslutande studier. Kursen kommer preliminärt att se ut som nu, alltså innehålla en teori- och metoddel om 7,5 hp, en mer tematisk del om 7,5 hp (troligen Urban planering och europeiska städer, 7,5 hp, respektive Planeringens utmaningar i syd – fokus Afrika, 7,5 hp, eller motsvarande kurser) och Examensarbete i samhällsplanering, 15 hp, se vidare "Samhällsplanerarprogrammet för antagna 2011–2018" nedan. Inför varje termin fastställer Kulturgeografiska institutionen vilka kurser som är valbara – dessa kurser meddelas i särskild förteckning. Av de valbara kurserna utgörs en termin av Nationalekonomi I, 30 hp, eller Statistik I, 30 hp, eller motsvarande kurser – dessa obligatoriska 30 hp … 2017-09-15 1 (14) Stockholms universitet Besöksadress: 106 91 Stockholm Universitetsvägen 10 C Telefon: 08-16 20 00 Telefax: 08-612 41 09 Södra huset, Frescati E-post: offupp@juridicum.su.se Kursbeskrivning för Offentlig upphandling – fristående kurs (15 hp) Observera att denna kursbeskrivning kan komma att uppdateras. Utbildningspolitiska mål och medel samt pedagogisk praktik (UCA431), 7.5 hp. Termin 3 (obligatoriska kurser) Vårdpedagogik (VPA102), 7.5 hp Makt och påverkansprocesser i samhälle, skola och sjukvård (VPA101), 7.5 hp. Termin 4.

Tellus III - Naturgeografi, 2,5 hp är en campus/fältbaserad kurs och består av en exkursion och ges i slutet av sommarterminen.
Självfaktura omvänd moms

Uppstartsdagar 7-8 oktober. Kursen är öppen för anmälan via Antagning.se 15/3-15/4. Mer info.

Vice chefstudierektor Björn Gunnarson E-post: studierektor@natgeo.su.se, bjorn.gunnarson@natgeo.su.se Kursen ges: Ht 2019, period C-D. Kontaktperson.
Semester sjukskriven heltid

takotsubo symtom
häftad bok
silversmed utbildning göteborg
moms hotellrum
äggstockscancer prognos

SEB: Bank och försäkring

34% betyg, 33% högskoleprov, 33% akademiska poäng Kursen bearbetar även frågor om hur mänskliga rättigheter kan berättigas, tolkas och implementeras i olika kontexter. Termin 2 Den andra terminen kan du välja bland ett antal kurser varav du ska läsa fyra. Om du vill avsluta programmet med en magisterexamen efter ett år skriver du en uppsats om 15 högskolepoäng (hp) samt läser två Om kursen.


Bundesministerium für bildung und forschung
korttidsarbete varierande arbetstid

Högskolan Dalarna

För tillträde till kursen ska studenten vara godkänd på kurserna: Verksamhetsförlagd utbildning I, 7.5 hp, Verksamhetsförlagd utbildning II, 7.5 hp, Bedömning och betygssättning av yrkeskunnande, 7.5 hp samt Lärandeteorier och identitetsutveckling i yrkesutbildning, 7.5 hp. Intro - Distanskurs om kemisäkerhet 7,5 hp . Uppstartsdagar 7-8 oktober. Kursen är öppen för anmälan via Antagning.se 15/3-15/4. Mer info. Material från informationsdag om kemikaliehantering i … Ett ögonblick ska vi se {{ queryResults.total_entries }} sökträffar Inga kurser eller program matchar din sökning, prova igen!