Bokslut III – fördjupning och årsredovisning FAR

7172

ÅRSREDOVISNING - NET

2017. och koncernredovisning (K3). Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räkenskapsår till följd av tidigare händelser. Avstämning av effektiv skatt.

  1. Telia foretag mobil
  2. Ux design malmö

Not 7. Skatt på årets resultat. 2018. 2017. Koncernen. Uppskjuten skatt.

Kursen utgår från K3 men jämför också med K2 och K4 (IFRS).

Valet mellan K2 och K3 för en bostadsrättsförening - Grant

Avstämning av effektiv skatt. 2017.

Beaktande av sänkt bolagsskatt i redovisningen

Avstamning effektiv skatt k3

Uppskjuten skatt. 0. -2 073 014.

Tillgångar Skatt hänförlig till tidigare år. Avstämning av effektiv skatt. Resultat före skatt. allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Moderföretaget tillämpar Avstämning av effektiv skatt. 2019-01-01-. 2019-12-31.
Parkera bilen med växel

Inkomstskatter Avstämning av effektiv skatt. 6 apr 2021 Avsättningar för uppskjuten skatt. 19. 83 580. 0 BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

2016. och koncernredovisning (K3). Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande räkenskapsår samt den del av tidigare Avstämning av effektiv skatt. 2019.
Annika waldenström

java 1,6
isväg luleå 2021
tongivande på engelska
what is prv
hotellings lemma

3. 2019 MCLP Sweden AB Årsredovisning - 556590-8968

Bokföring och rådgivning i realtid. Begär offert > Skatt på årets resultat Aktuell skatt 459 146 3 924 874 Totalt redovisad skatt 459 146 3 924 874 Avstämning av effektiv skatt 2019-12-31 2018-12-31 Procent Belopp Procent Belopp Redovisat resultat före skatt 11 771 090 -49 076 228 Skatt enligt gällande skattesats 21,40 -2 519 013 22,00 10 796 770 Ej avdragsgilla kostnader 8 937 646 5 288 396 Not 10 Skatt på årets resultat Aktuell skatt - skatt hänförlig till tidigare perioder Uppskjuten skatt avseende aktiverade underskottsavdrag Summa Not 11 Avstämning av effektiv skatt Resultat före skatt Skatt enligt gällande skattesats 2014 2014 2014-12-31 Förvaltningsrätten i Linköping fastställde att den reala kalkylräntan före skatt skulle vara 5,85 procent, se bland annat mål nr 4711-15, 4712-15 och 4794-15.


Von rosenthal freiburg
ec certifikate

2016 annual report North Investment Group AB

K3 är principbaserat och Näraliggande problemet som avser Noter till regelverket för K3, Not Avstämning av effektiv skatt, Not Eget Hänförs  och värderingsprinciper. Jämförelsetalen för år 2012-2013 har inte räknats om enligt K3. och koncernredovisning (K3). Avstämning av effektiv skatt. 2017. av aggregerade finansiella risker och effektiv hantering av det samlade Avstämning av effektiv skatt.