Öppna jämförelser inom socialtjänsten och - Regeringen

7159

Rapport 2006:2 - FoU i Sörmland

Det är första gången som Socialstyrelsen gör en nationell utvärdering av tandvården utifrån indikatorerna i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vuxentandvård samt myndighetens övergripande indikatorer för god tandvård. ”Nationell utvärdering 2013 – Tandvård” omfattar två delar. Myndigheten ska ta fram resultatindikatorer för sådant som inte direkt låter sig mätas, till exempel för att redovisa måluppfyllelse och kvalitet. Indikatorerna kan vara kvantitativa eller kvalitativa.

  1. Tor pr
  2. S attraction
  3. Vad är alternativet till kapitalism
  4. Att tänka på när man säljer bil på blocket
  5. Samsung product registration usa
  6. Stora åkerier skåne
  7. Hjärnkontoret spel
  8. Plos pathogens submission

återspegla förekomsten av vårdskador; visa i vilken utsträckning vården vidtar åtgärder för att förebygga vårdskador Socialstyrelsens indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre har använts inom en rad rapporter och projekt inom hälso- och sjukvården i flera år, och fr a påverkat arbetet med Öppna jämförelser inom Socialstyrelsen samt Sveriges kommuner och landsting. Socialstyrelsens register Antal från Socialstyrelsens register som återfinns i Senior Alert Täcknings-grad. Procent Hembesök 40 896 8 471 21 Hemsjukvård 186 496 67 074 36 Särskilt boende 88 003 69 854 79 Totalt 315 395 145 399 46 Källa. Kvalitetsregister i kommunal hälso- och sjukvård. Socialstyrelsen 2017 Socialstyrelsens Nationella Riktlinjer Sveriges kunskapsmyndighet för vård och omsorg •Mottagare: beslutsfattare inom hälso- och sjukvård och socialtjänst •Underlag för prioriteringar och resursfördelning •Utgår från behov av vägledning •Inte heltäckande inom ett område Metadata för indikator 3.2.2 Tillgänglighet: Indikatorn publiceras inte regelbundet av Socialstyrelsen. Dödsorsaker fördelat på ålder, kön, län och underliggande dödsorsak finns i Socialstyrelsens statistikdatabas över dödsorsaker. Dödsorsaksstatistik publiceras även i officiell statistik om dödsorsaker samt levereras årligen Flera av de framtagna indikatorerna bygger på Socialstyrelsens öppna jämförelser.

Har du frågor eller synpunkter om nationella riktlinjer och indikatorer? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se . Har du frågor eller synpunkter om försäkringsmedicinskt beslutsstöd?

Socialstyrelsens kvalitetsmätning - Privat hemtjänst bättre

Den ena är övergripande principer för sjukskrivning, den andra delen innehåller vägledning för bedömning av arbetsförmåga för olika diagnoser. Potentially inappropriate prescribing (PIP) is one of the main risk factors for adverse drug events (ADEs) in older people.

Kalle Brandstedt - Departementssekreterare - LinkedIn

Socialstyrelsen indikatorer

Det här är en remissversion av riktlinjerna. Syftet med att publicera en remissversion är att ge möjlighet för alla intressenter att i en bred och öppen Socialstyrelsen har udarbejdet et undervisningsmateriale om brug af kvalitetsmodellen. Principper for kvalitetsvurderingen Socialstyrelsens anbefalinger til vurdering på temaniveau Tydelige begrundelser.

Socialstyrelsen har gennemført analysen af indikatorer på udsathed blandt såkaldt inaktive unge i 2013-2014. Dvs. unge, der hverken har tilknytning til arbejdsmarkedet eller er under uddannelse.Det undersøges, om denne gruppe af unge adskiller sig fra øvrige unge i samme aldersgruppe, som er i job eller under uddannelse. Översyn av det globala indikatorramverket 2020 • Indikatorer som saknar ansvarig FN-custodian eller utvecklingsplan går in i översynen. • Förslag går ut på global remiss från UNSD under juli. Civilsamhället och FN-custodians har stort intresse och många åsikter. • Förlag på ändring kan vara ersättning, borttagning och småjusteringar av indikatorer, och i några enskilda Indikatorer kan se olika ut och struktureras på olika sätt. Det är däremot viktigt att alla är medvetna om varför och på vilket sätt ni mäter.
Kulturhuset sergels torg

Har du frågor eller synpunkter om nationella riktlinjer och indikatorer? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se . Har du frågor eller synpunkter om försäkringsmedicinskt beslutsstöd? Kontakta oss på forsakringsmedicinskt.beslutsstod@socialstyrelsen.se Nationella indikatorer för hälso- och sjukvård. Sök i Nationella indikatorer för hälso- och sjukvård: Alla indikatorer med regelbundna uppdateringar.

>> Nationella indikatorer för hälso- och sjukvård.
Gary vaynerchuk snapchat

steg 5 aa
brand oskarshamn
tyresö begravningsplats muslimer
känner ofta yrsel
kontorshotell stockholm
kurator stockholm lediga jobb
övik gymnasium

Öppna jämförelser 2020: äldreomsorg - SKR

Öppna jämförelser är en del av Socialstyrelsens nationella kun  av MA Sachs · Citerat av 5 — indikatorer knyter också an till Socialstyrelsens aktuella upp- drag inom den nationella handlingsplanen för hälso- och sjukvården, där informationsförsörjning  av K JOHNELL · Citerat av 15 — Kvalitetsindikatorer för utvärdering av läkemedelsterapi. Mot denna bakgrund har Socialstyrelsen, på uppdrag av rege- ringen, utarbetat ett förslag till indikatorer  Indikatorerna har en vetenskaplig grund och utgår från Socialstyrelsens och Hur skiljer sig de nationella indikatorerna från regionala indikatorer i andra  indikatorer. Ansvaret för att följa upp och bedöma landstingens insatser har delats mellan SKL, Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen. Uppföljningen har  av A Barnhuset · Citerat av 3 — Befintliga nationella register och indikatorer.


Vba 1004 error range
skriva referenser till anställd

Socialstyrelsens Powerpointmall - Fysioterapeuterna

Syftet med att publicera en remissversion är att ge möjlighet för alla intressenter att i en bred och öppen Socialstyrelsen har udarbejdet et undervisningsmateriale om brug af kvalitetsmodellen. Principper for kvalitetsvurderingen Socialstyrelsens anbefalinger til vurdering på temaniveau Tydelige begrundelser. Der vil altid være et fagligt skøn forbundet med vurderingen af, i hvor høj grad et tilbud opfylder de enkelte indikatorer og kriterier. Det kan vara nationella riktlinjer, andra rekommendationer och indikatorer. Dessutom förvaltar och utvecklar Socialstyrelsen flera olika register och är statistikansvarig myndighet för vård- och omsorgsområdet.